Meny

Første kvartal 2021

303,4

Statens pensjonsfond Norge hadde ved utgangen av første kvartal en markedsverdi på 303,4 milliarder kroner.

11,3

Resultatet ble 11,3 milliarder kroner for første kvartal.

3,9

Avkastningen i første kvartal utgjorde 3,9 prosent.

-0,2

Avkastningen var i første kvartal -0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning.

0,6

Siste 5 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning som er 0,6 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

0,7

Siste 10 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning som er 0,7 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.