Meny

Summer internship i Folketrygdfondet 2017

Thea Grepp tar en master i finansiell økonomi ved NHH, mens Fritjof Erling Røed holder på med det samme ved NTNU. Sommeren 2017 var de summer interns hos Folketrygdfondet. Les om deres erfaringer.

Vi har gjennom vårt seksukers opphold i Folketrygdfondet fått et solid innblikk i kapitalforvaltning, de nordiske finansmarkedene og i selve driften til Folketrygdfondet. Det har vært et internship med mange muligheter og nye spennende erfaringer fra dag én.

I løpet av de tre første ukene i internshippet var vi plassert i henholdsvis fondets aksje-, rente- og treasuryavdelinger, samt avdeling for operasjonell risiko. Vi fikk dermed et mangfoldig innblikk i kapitalforvaltning og hvordan Statens pensjonsfond Norge (SPN) forvaltes. I tillegg fikk vi delta på mange eksterne møter med de store finanshusene i Norge, samt møte Norges Bank og Finanstilsynet.

Ett av høydepunktene for oss har vært å delta aktivt på morgenmøtene med å presentere de nyeste utviklingene i aksjemarkedene og ferske makrotall. På denne måten tok vi del i diskusjoner om hvordan aktuelle hendelser påvirket fondet og finansmarkedene.

I løpet av vår tid hos Folketrygdfondet fikk vi tre oppgaver som alle belyste ulike deler av det Folketrygdfondet jobber med. Oppgavene gikk ut på alt fra selskapsanalyse, kredittvurdering, og til å teste modeller for markedsrisiko. Læringskurven har vært bratt, og etter hver endt arbeidsdag følte vi at vi hadde lært noe nytt og spennende. Opplevelsen ble forsterket av hyggelige og flinke kollegaer som tilrettela for at vi skulle lære mest mulig.

Vi vil anbefale alle å søke på Folketrygdfondets summer internship. Det er en fantastisk mulighet til å få innblikk i kapitalforvaltning og hvordan SPN forvaltes.

Thea Grepp og Fritjof Erling Røed