Meny

Summer internship i Folketrygdfondet 2015

Vi, Martin og Ingvild, er begge masterstudenter fra Norges Handelshøyskole med spesialisering i finans. I midten av juni 2015 begynte vi på vårt seks ukers summer internship i Folketrygdfondet.

De første tre ukene ble vi raskt kastet ut i hverdagen til de ulike avdelingene i Folketrygdfondet. Renter var den første avdelingen vi ble kjent med. Selv om begge tidligere hadde lært om obligasjoner, durasjonsberegninger og rentekurver, fikk vi i løpet av den første uken erfare at renter og obligasjoner er mer teknisk enn vi først trodde. Læringskurven var derfor bratt, og vi fikk lære mye om hvordan man kan ta ulike strategiske posisjoner i markedet, hvordan ulike obligasjoner handles over Bloomberg i praksis, samt hvordan forskjellige makrofaktorer påvirker ulike rentespreads.

Avdelingen operasjonell risikostyring (OR) var neste avdeling vi ble kjent med. Arbeidet i denne avdelingen dreier seg i hovedsak om rapportering, oppgjør, systemstøtte og risikostyring. Vi fikk her være med på godkjenning av rentehandlene vi tidligere hadde gjort i Bloomberg, rebalansering av porteføljen og utvikling av compliance-system.

Etter noen hektiske dager hos renter og OR, var det treasury-avdelingen som sto for tur. Treasury har ansvar for å valutasikre alle posisjoner i porteføljen, aksjeutlån, likviditetsstyring og renteswaper. Igjen var det mye nytt å sette seg inn i. Spesielt spennende var det å være med på den månedlige rebalanseringen av porteføljens valutaeksponering, hvor vi fikk se hvordan valuta ble handlet gjennom auksjoner med ulike banker over Bloomberg.

Siste avdeling ut var aksjer. Her fikk vi være med på å handle aksjer, lære om faktorer man kan eksponere seg mot for å motta ulike risikopremier og hvordan Folketrygdfondet arbeider med aktiv eierskapsstyring. Fordi Folketrygdfondet er en stor eier i Norge, fikk vi også muligheten til å møte meglere, sjefsøkonomer og analytikere hos de ulike meglerhusene og bankene. Dette ga oss større innsikt i de makroøkonomiske trendene, utsiktene fremover for ulike bransjer og den økonomiske situasjonen i Norge i dag. Dette var til stor hjelp da vi etter to ukers ferie skulle gjøre vår egen vurdering av et børsnotert selskap i Norge for aksjeavdelingen. Her lagde vi vår egen verdsettelsesmodell og snakket med ulike analytikere som fulgte selskapet. Selv om begge hadde vært borti verdsettelse i teorien, var det spennende å prøve dette ut og presentere resultatet for aksjeforvalterne i fondet.

Vi fikk også oppgaver fra OR og renteavdelingen. For OR skulle vi gjøre en analyse av avvik i kredittvurderinger fra ulike ratingkilder. For renter var problemstillingen hvorvidt dagens spreadnivå kan forklares med historiske data. Her har vi fått utfordret oss selv med alt fra å vurdere hvilke analyser vi ønsket å gjøre og modellere i Excel, til å presentere funnene våre for de ulike avdelingene.

Vi vil anbefale Summer Internship i Folketrygdfondet på det varmeste. Her får man mulighet til å lære mer om kapitalforvaltning, bli kjent med og lære av svært dyktige fagfolk og få en smakebit på hva finansbransjen kan tilby etter endte studier."