Meny

Summer Internship i Folketrygdfondet 2014

Vi, Benedicte og Tommy, har i dag vår siste arbeidsdag som Summer Interns hos Folketrygdfondet (FTF). Til vanlig er vi begge masterstudenter på Norges Handelshøyskole, men har i sommer fått en unik smakebit på arbeidslivet. Tiden i Folketrygdfondet har gått fort, samtidig som første jobbdag virker veldig lenge siden.

De tre første ukene på jobb skulle vi bli kjent med de forskjellige avdelingene i Folketrygdfondet.

Allerede første dag ble vi kastet ut i renter og obligasjoner, hvor vi erfarte at durasjonsberegningene vi måtte lære på studiet, ikke var forgjeves. Likevel mente vi begge enige at vi burde hatt mer pensum om renter og rentebaner. Vi fikk også vårt første møte med Bloomberg, som var veldig stas. Etter fire dager hos renteavdelingen gikk det over i aksjeforvaltning.

De fire dagene i aksjeavdelingen fulgte vi aksjeforvalterne på jobb. Vi fikk være med i analyse- og strategimøter med banker og analyseselskap, noe vi syns var veldig spennende. Det var interessant å høre hva de forskjellige analytikerne mente om markedene og aksjekursene fremover.

Videre hadde vi tre dager hos treasury, som håndterer blant annet valuta- og renteswaper, likviditetsstyring, aksjeutlån og sikkerhetsstilling. Mange av disse temaene var delvis, eller helt, ukjente for oss. Vi fikk være med på strategitankegangen, kjøp og salg og chatting i Bloomberg.

Operasjoner og risikostyring (OR) var den siste avdelingen for tur. De arbeider blant annet med rapportering, oppgjør, systemstøtte og risikostyring. Her fikk vi være med på godkjenningen av handler fra "front", og fikk se hvordan alle prosessene var satt i system. I tillegg fikk vi være med på en fagdag hos Folketrygdfondets internrevisor. Temaet for dagen var risikostyring og internrapportering. Det var spennende å kunne få være med på en dag hvor vi snakket om Folketrygdfondet som organisasjon.

Etter de tre første ukene fikk vi to uker ferie. Det var godt å fordøye all ny informasjon.

Opplagte etter ferien startet vi på våre tre siste uker. De siste ukene har vi arbeidet med oppgaver. Vi har hatt én oppgave hver uke, med påfølgende presentasjon. Det var OR, aksje- og renteavdelingen som ga oss hver sin oppgave. Det har vært tre hektiske uker, og vi har lært utrolig mye.  Bare det å jobbe opp mot deadline, for så å presentere og forsvare oppgavene våre, har vært lærerikt og morsomt.

Med litt blandede følelser skal vi nå levere nøkkelkortet fra oss. Hyggeligere folk og bedre arbeidsplass (og lunsj) skal du lete lenge etter. Vi vil også bruke anledningen til å takke for oss. Det har vært en herlig tid.

Med vennlig hilsen
Tommy Haltbrekken og Benedicte Dahl