Meny

Eierskapsoppfølging integrert del av virksomheten

- Folketrygdfondet ønsker å vise at eierskapsoppfølging er finansielt relevant, sier Folketrygdfondets administrerende direktør Olaug Svarva, som 13.10.15 holdt foredrag på Norske Finansanalytikeres Forenings (NFF) seminar om eierskap og eierstyring.

- Folketrygdfondet vil være en aktiv, forutsigbar og krevende eier. Dette gjør vi for å ivareta våre interesser og bidra til verdiskaping, understreker Svarva.

Lars Tronsgaard, viseadministrerende direktør i Folketrygdfondet, satt i arrangementskomiteen for NFF-seminaret og innledet ved å påpeke at aksjonærene må erkjenne at det å ta eierrollen på alvor er en integrert del av den løpende forvaltningen av verdiene.
- Hele hensikten med å utøve eierskap er jo å bidra til veldrevne og lønnsomme selskaper. Med det oppnår også eierne en verdiøkning på sine investeringer. Fra selskapenes side må det være en erkjennelse av at de har felles interesser med eierne, forklarte Tronsgaard.

Folketrygdfondet har utviklet egne veiledere til selskapene på ulike temaer: Finansielle mål og kapitalstruktur, Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, Miljø, Antikorrupsjon og Lederlønnsordninger.

Temaet for NFF-seminaret tok utgangspunkt i at spredt eierskap i mange selskaper gir minoritetsaksjonærene innflytelse. Andre foredragsholdere var Øyvind Bøhren (BI), Dag Erik Rasmussen (Wikborg Rein) og Pål Egil Rønn (AF Gruppen). Presentasjonene ligger ute på NFFs hjemmeside.