Meny

PÅ OPPDRAG FOR FELLESSKAPET

For å lykkes med det oppdraget vi har fått, må vi ha medarbeidere med høy kompetanse, forretningsmessig forståelse, personlig integritet og respekt for Folketrygdfondets rolle.

Både når vi rekrutterer og når vi legger til rette for videreutvikling i organisasjonen, legger vi vekt på de verdiene vi har definert som våre: Kompetanse. Integritet. Initiativ. Omtanke.

Folketrygdfondet har fulgt selskaper og markeder over lang tid, og er en organisasjon med bred innsikt i norsk og nordisk næringsliv og finansmarkeder. Hos oss kombinerer vi lang erfaring fra markedene med analyse og omstillingsevne.

Vi er en resultatorientert organisasjon, med måloppfølging av hver enkelt medarbeider. Alle ansatte skal kjenne sitt ansvarsområde og vite hva som forventes i organisasjonen. Alle skal ha innflytelse på eget arbeid innen gitte rammer.

Lønnsbetingelsene er en kombinasjon av fast lønn, variabel lønn, pensjons- og forsikringsordninger.

 

Faglig utvikling

Vi legger stor vekt på at den enkelte medarbeider skal ha mulighet til å vedlikeholde og videreutvikle sin faglige plattform. Det brukes derfor betydelige ressurser på videreutdanning og andre kompetansehevende tiltak.

 

Etisk standard

For Folketrygdfondet er det vesentlig at virksomheten vi driver har tillit og godt omdømme. Vår ambisjon er at vi alltid skal opptre i tråd med beste praksis med hensyn til forretningsskikk og etisk standard.

Vi legger stor vekt på felles forståelse for den etiske standarden vi skal etterleve. Se våre etiske retningslinjer her. Årlig har vi en gjennomgang av de etiske retningslinjene i samtlige avdelinger i organisasjonen. I vår etiske bevisstgjøring legger vi vekt på diskusjoner og eksemplifisering av dilemmaer som er relevante for vår virksomhet.