Meny

OM RAPPORTERING


RAPPORTERING I 2021

Årsresultat 2020: Publiseres/pressekonferanse strømmes 23.02.21 kl 10.30.
Klikk her for å se strømming av pressekonferansen.

1. kvartal: 04.05.21 kl 10.30. Ikke pressekonferanse.

2. kvartal: 24.08.21 kl 10.30. Pressekonferanse. Hvis Covid-situasjonen tillater det, kan redaksjoner som ønsker det få tilgang til materialet ved fremmøte fra kl 10.00, med sperrefrist til kl 10.30.

3. kvartal: 02.11.21. Ikke pressekonferanse.

Samtlige rapporter fra Folketrygdfondet er tilgjengelige i PDF-format. Se meny til høyre.

Folketrygdfondets årsrapport (unntatt regnskapet, som kun er tilgjengelig i PDF-versjonen) trykkes i tillegg opp og distribueres på papir. Dersom du ønsker årsrapporten tilsendt, ta kontakt med oss på folketrygdfondet@ftf.no

Samtidig med årsrapporten publiseres:

  • Fullstendige porteføljeoversikter oppdatert per 31.12.
  • GIPS-rapport
  • Månedlige avkastningstall for Statens pensjonsfond Norge

Samtidig med kvartalsrapportene publiseres:

  • Oppdatert oversikt over de ti største aksjepostene og de ti største obligasjonsbeholdningene

Eierrapportering på nett

I tillegg til den årlige oppsummeringen av Folketrygdfondets eierskapsutøvelse som blir gitt i årsrapporten, vil vi på hjemmesiden løpende rapportere om:

  • Dialoger med selskapene i forbindelse med spesielle hendelser, saker eller temaer.
  • Generalforsamlinger i norske selskaper der vi stemmer mot styrets forslag.
  • Folketrygdfondets representanter i valgkomiteer, bedriftsforsamlinger og representantskap.
  • Fokusområder som vi velger å arbeide spesielt med.

Se Folketrygdfondets eierrapportering på nett her.