Meny

RAPPORTERINGSDATOER


RAPPORTERING 2021

 • 23.02.21 kl 10.30: Årsresultat 2020 med pressekonferanse. Se strømming av pressekonferansen.
 • 04.05.21 kl 10.30: 1. kvartal. Ikke pressekonferanse.
 • 24.08.21 kl 10.30: 2. kvartal med pressekonferanse. Redaksjoner som ønsker det kan få tilgang til materialet ved fremmøte fra kl 10.00, med sperrefrist til kl 10.30. Se strømming av pressekonferansen her.
 • 02.11.21: 3. kvartal. Ikke pressekonferanse.
   


Samtidig med årsrapporten publiseres:

 • Fullstendige porteføljeoversikter oppdatert per 31.12.
 • GIPS-rapport
 • Månedlige avkastningstall for Statens pensjonsfond Norge
 • Eierrapport


Samtidig med kvartalsrapportene publiseres:

 • Oppdatert oversikt over de ti største aksjepostene og de ti største obligasjonsbeholdningene
   

Løpende eierrapportering:

I tillegg til den årlige oppsummeringen av Folketrygdfondets eierskapsutøvelse som blir gitt i årsrapporten, rapporterer vi løpende om:

 • Dialoger med selskapene i forbindelse med spesielle hendelser, saker eller temaer.
 • Generalforsamlinger i norske selskaper der vi stemmer mot styrets forslag.
 • Folketrygdfondets representanter i valgkomiteer, bedriftsforsamlinger og representantskap.
 • Fokusområder som vi velger å arbeide spesielt med.

Se Folketrygdfondets løpende eierrapportering her.