Meny

- Vi vil selge oss ned i Blom

Etter at obligasjonslån i Blom ASA blir konvertert til aksjer, eier Folketrygdfondet til sammen 35,95 prosent av selskapet. Folketrygdfondet vil selge seg ned for å komme under grensen for tilbudsplikt.

- Konverteringen til aksjer var nødvendig for å sikre våre verdier og interesser som obligasjonseier i Blom, sier Folketrygdfondets viseadm. direktør Lars Tronsgaard.

Både SPN og SOF

Både Statens pensjonsfond Norge (SPN) og Statens obligasjonsfond (SOF) blir eier av aksjer i Blom ASA etter at det på generalforsamlingen ble vedtatt konvertering av obligasjonslån til aksjer.

Eierandelene er på henholdsvis 4 038 125 aksjer for Statens pensjonsfond Norge og 8 076 251 aksjer for Statens obligasjonsfond. Som forvalter av begge disse fondene vil Folketrygdfondet dermed bli eier av totalt 12 114 376 aksjer i selskapet. Dette tilsvarer en eierandel på 35,95 prosent.

Tilbudsplikt

Folketrygdfondets eierandel i Blom ASA utgjør etter dette over 1/3 av aksjene i Blom ASA, og vil dermed overskride grensen for tilbudsplikt.

- Det er vår oppfatning at videre drift av selskapet vil gi grunnlag for større gjenvinning av verdier på sikt. Den samlede eierandelen for Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond kommer gjennom denne restruktureringen over grensen for tilbudsplikt. Vi vil selge oss ned for å komme under tilbudspliktgrensen, sier Lars Tronsgaard.

Fremgangsmåte og tidspunkt for nedsalg vil bli vurdert på et senere tidspunkt.