Meny

Stemmer for alle aksjene

Folketrygdfondet vil normalt kalle tilbake utlånte aksjer før generalforsamlingen i et selskap. Vi søker å stemme for hele aksjebeholdningen.

Det er en viktig del av Folketrygdfondets eierskapsutøvelse at vi stemmer på generalforsamlingene i selskaper der vi eier aksjer. Utlånte aksjer vil derfor normalt kalles tilbake før generalforsamlingen i et selskap, slik at vi kan avgi stemmer for aksjebeholdningen.

Når en aksje lånes ut, overføres de juridiske rettighetene midlertidig fra en investor til en annen mot en avgift. De økonomiske rettighetene til aksjen beholdes imidlertid av den opprinnelige investoren.  På selskapenes aksjonærutskrifter vil aksjeposter som lånes ut og kalles tilbake, fremkomme på samme måte som poster som selges og kjøpes.

Dette betyr også at det i forbindelse med selskapenes generalforsamlinger kan fremkomme endringer i aksjonærutskriftene som skyldes utlån av aksjer, ikke handel.

Ekstrainntekter

Folketrygdfondet har i lengre tid hatt anledning til å låne ut verdipapirer som en del av den aktive forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge.  Ved utgangen av 2013 hadde Folketrygdfondet lånt ut aksjer for ca 9 milliarder kroner.

For en stabil og langsiktig investor som til enhver tid sitter med store verdipapirbeholdninger i en lang rekke selskaper, er det kommersielt lønnsomt å sikre seg ekstrainntekter gjennom utlån av papirer.

I 2013 hadde Folketrygdfondet 22 millioner kroner i inntekter fra sitt aksjeutlån.

Samtidig legger Folketrygdfondet vekt på at verdipapirutlån bidrar til likviditet i markedene. En stor del av verdipapirene som lånes ut, brukes av store banker og meglerhus slik at de kan utføre sine tjenester på en effektiv måte.