Meny

Skal utrede unoterte investeringer

Folketrygdfondet skal utrede konsekvenser for avkastning og risiko ved eventuelt å åpne for unoterte investeringer i forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge.

I forbindelse med at stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013 ble lagt frem, har finansminister Siv Jensen varslet en forstudie foran neste års stortingsmelding. Finansministeren ønsker en vurdering av hvilken virkning det vil ha på avkastning og risiko dersom det åpens for unoterte investeringer i forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge.

- Vi registrerer at finansministeren ønsker å få utredet nye sider ved forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge. Vi vil derfor å sette i gang et utredningsarbeid og deretter komme tilbake med våre råd til Finansdepartementet, sier Folketrygdfondets adm. direktør Olaug Svarva.

Folketrygdfondet vil legge vekt på å utrede alle sider ved eventuelle nye aktivaklasser, og konsekvenser for den samlede porteføljen.

- Vi vil ha en klar finansiell tilnærming til en mulig utvidelse av vårt forvaltningsoppdrag. Det gjelder risikoegenskaper og avkastningspotensial for aktuelle investeringer, men også konsekvenser for vår forvaltning i form av kompetansebehov og driftskostnader. Etter en grundig vurdering vil vi komme tilbake til Finansdepartementet med våre råd, sier Olaug Svarva.

Hun understreker at det følger av Folketrygdfondets mandat å være en rådgiver for departementet.

- Folketrygdfondet er et statlig eid finansielt investeringsmiljø. Det er en viktig del av vårt mandat å være en rådgiver på finansielle investeringer for vår eier, sier Folketrygdfondets adm. direktør Olaug Svarva.