Meny

Optimisme i markedene

Kapitalen til Statens pensjonsfond Norge økte med 13,6 milliarder kroner til 233,7 milliarder kroner i tredje kvartal 2017. Avkastningen i kvartalet var 6,2 prosent, som er på linje med markedet. - Økt optimisme i kapitalmarkedene preget kvartalet, sier administrerende direktør i Folketrygdfondet Olaug Svarva.

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, var på 10,1 prosent for 2017 frem til utgangen av tredje kvartal. Det er 0,2 prosentpoeng høyere enn avkastningen til referanseindeksen som vi blir målt mot.

- Det er stigende vekst i verdensøkonomien og god inntjening i selskapene. Fortsatt lavt rentenivå og høy vilje til å ta risiko blant investorer driver markedet opp, sier Svarva.

Avkastningen for aksjeporteføljen var 9,7 prosent i tredje kvartal, og det er 0,1 prosentpoeng lavere enn referanseindeksens avkastning. For aksjeporteføljen var samlet avkastning for 2017 14,9 prosent ved utgangen av tredje kvartal. Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksens avkastning. 

Renteporteføljens avkastning var 0,5 prosent i tredje kvartal, som er 0,1 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning. For renteporteføljen var samlet avkastning for 2017 2,7 prosent ved utgangen av tredje kvartal. Det er 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. 

Folketrygdfondet har en lang tidshorisont for sine investeringer. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste ti år er 7,3 prosent, som er 1,0 prosentpoeng høyere enn markedet.


Last ned kvartalsrapport

Største aksjebeholdninger per 30.09.2017, i millioner kroner:

Statoil

18 785

DNB

17 070

Norsk Hydro

8 541

Orkla

6 951

Yara International

     6 500

Marine Harvest

     6 450

Storebrand

     3 896

Subsea 7

    3 857

Schibsted

    3 835

 

FAKTA

  • Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland ("Oljefondet") utgjør Statens pensjonsfond.
  • Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge, som er fellesskapets sparepenger. Kapitalen investeres i aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige.
  • Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge sammenlignes med en referanseindeks som Finansdepartementet fastsetter. Referanseindeksen har 60 prosent i aksjer og 40 prosent i obligasjoner, fordelt på 85 prosent i Norge og 15 prosent i resten av Norden.
     

Foto av ledelsen

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Marika Burvald, 406 77 667/marika.burvald@ftf.no