Meny

Nyttig å se styrets oppsummering

- Vi har mottatt brev og registrerer at Yaras styre nå har oppsummert saken fra sitt ståsted. Det er nyttig for oss som eier å få innsyn i styrets vurderinger, sier adm. direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet.

- Vi og resten av markedet har nå fått en redegjørelse fra Yaras styre, slik Folketrygdfondet har bedt om. For oss har det vært viktig å få innsyn i styrets vurderinger og styrets begrunnelse for å vedta forelegget i korrupsjonssaken, sier adm. direktør Olaug Svarva. 

- Yaras styre håndterer en svært alvorlig sak, i et stort og viktig selskap. Styret har valgt å vedta forelegget fra Økokrim, men har vært knappe i sine begrunnelser for dette. Som aksjonær har vi opplevd dette som en uklar situasjon. Det var derfor vår anbefaling til styret at det burde gi en offentlig redegjørelse for sin håndtering av saken, sier hun. 

- Redegjørelsen som er lagt frem, gir oss bedre innsyn i styrets vurderinger enn det vi til nå har hatt. Det i seg selv er viktig. Videre er det viktig at redegjørelsen er offentliggjort og tilgjengelig for alle i markedet. 

Folketrygdfondet eier 6,4 prosent av aksjene i Yara og er representert i selskapets valgkomité. 


Brev til Folketrygdfondet fra Yaras styre er publisert på selskapets hjemmeside