Meny

Lever opp til FNs prinsipper

Folketrygdfondet har dokumentert forbedring i forhold til samtlige av FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og får toppscore på fem av seks punkter.

Folketrygdfondet har dokumentert forbedring i forhold til samtlige av FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og får toppscore på fem av seks punkter.

I en rapport Folketrygdfondet har mottatt fra PRI, er fondets rapportering for 2010 sammenlignet både med fondets tidligere resultater og med tilsvarende rapportering fra andre eiere og investorer. På fem av seks punkter får Folketrygdfondet best mulige rangering.

-I rapporten fra PRI får vi uttelling for den måten vi har valgt å jobbe på. Vi har innarbeidet miljøutfordringer, styringsspørsmål og samfunnsmessige forhold i våre investeringsanalyser og beslutningsprosesser. Dette er blitt en integrert del av vår virksomhet og det er denne måten å jobbe på som vi her får anerkjennelse for, sier adm. direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet.

Det ene punktet Folketrygdfondet ikke har fått høyeste score for, gjelder arbeidet for å fremme aksept for og implementering av FNs prinsipper for ansvarlige investeringer i finansmarkedet.

-På dette punktet ser vi det ikke som ønskelig å score høyere. Da måtte vi i så fall påtatt oss en lobbyistrolle mot myndighetene som vi mener ikke ligger i vårt mandat, sier Olaug Svarva.


Les mer om Folketrygdfondets rapportering til PRI.