Meny

Høring i finanskomiteen om Statens pensjonsfond

- Med urolige finansmarkeder som bakteppe kan jeg slå fast at resultatet tross alt ble ganske bra også i 2015. Folketrygdfondets satsing på en aktiv og ansvarlig forvaltning fortsetter å gi god uttelling. Avkastningen var også i fjor høyere enn referanseindeksen som Finansdepartementet har fastlagt, sa Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud til Stortingets finanskomité under den åpne høringen om forvaltningen av Statens pensjonsfond.

29. april 2016 holdt Stortingets finanskomité sin årlige åpne høring om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015. Fra Folketrygdfondet deltok styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva.

- Et hovedtema i årets stortingsmelding er unoterte investeringer i eiendom og infrastruktur. Vi ble for to år siden bedt om å gi våre analyser og vurderinger av om unoterte investeringer som eiendom og infrastruktur bør inngå i forvaltningen av SPN, og mente det ville være positivt. Når departementet nå etter en samlet vurdering konkluderer med at det ikke skal åpnes for unoterte investeringer for SPN, tar vi det til etterretning. Vi har allerede et bra mandat, og skal fortsatt bestrebe oss på å levere solide resultater og god drift, sa Keiserud.

- Vår målsetning er å skape høyest mulig avkastning over tid gjennom ansvarlig forvaltning. Avkastningen på SPN endte på 7 prosent i 2015. Det er ikke så verst, med tanke på at finansmarkedet og norske bedrifter har opplevd en turbulent periode, sa Folketrygdfondets adm. dir. Olaug Svarva.

- Selv om fjoråret ble bra, er det viktig å løfte blikket og ta det langsiktige perspektivet som bør kjennetegne vår forvaltning. Når vi setter sammen vår forvaltningsstrategi, tar vi utgangspunkt i de særtrekk og fortrinn som preger Folketrygdfondet og SPN: Størrelse, langsiktighet og høy risikobærende evne. Vi søker etter kvalitetsselskaper vi kan være investert i lenge, vi investerer gjerne i mindre likvide aktiva som gir høyere avkastning, og vi legger vekt på å være motsykliske og ikke la oss rive med av stemningsbølger, sa Olaug Svarva.

- Effektiv drift er bra for resultatet og er nødvendig for at vi skal ha tillit hos eier og fellesskapet. Våre årlige forvaltningskostnader er på 0,09 prosent av kapitalen. Det er ulike innfallsvinkler for å vurdere om det er høyt eller lavt. Ett perspektiv er å se kostnadene i forhold til sammenliknbare forvaltere. Rapportene Finansdepartementet får utarbeidet av en uavhengig tredjepart er i så måte entydige: Kostnadene i Folketrygdfondet er lave, understreket Svarva.

Les innlegget i sin helhet her.

Last ned presentasjonen som ble vist under innlegget.

Les Folketrygdfondets års- og eierrapport 2015.