Meny

Glad for løsning i EMS

- Vi er glad for at aktivt arbeid for å finne en løsning for EMS Seven Seas ASA har ført frem, sier viseadm. direktør Lars Tronsgaard.

Folketrygdfondet har inngått avtale om salg av hele aksjebeholdningen og hele obligasjonsbeholdningen i EMS Sevens Seas ASA. Kjøper er Supreme Group BV.

Sammen med andre store obligasjonseiere har Folketrygdfondet i mer enn to år arbeidet med en finansiell restrukturering av EMS Seven Seas ASA. Dette har omfattet både konvertering av obligasjonsgjeld til aksjekapital og tilførsel av likviditet gjennom et nytt obligasjonslån.

Bedre situasjon

- I 2012 ble det arbeidet med salg av selskapet uten at dette lyktes. Situasjonen for EMS Seven Seas har bedret seg betraktelig siden den gang, og vi har nå akseptert et tilbud fra Supreme Group BV som ønsker å kjøpe både utestående aksjer og obligasjoner i selskapet, sier viseadm. direktør Lars Tronsgaard i Folketrygdfondet.

Avtalen som nå er inngått, innebærer at Folketrygdfondet selger hele aksjebeholdningen i EMS Seven Seas for totalt 23,5 millioner kroner og obligasjonsbeholdningen med pålydende verdi 57 millioner kroner.

Se flaggemelding