Meny

Endring i tarifforskriften

I høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i tarifforskriften påpeker Folketrygdfondet at vesentlige endringer i rammevilkårene kan gi negative konsekvenser i finansmarkedet.

Olje- og energidepartementet har sendt ut til høring forslag til endring i forskrift om fastsettelser av tariffer mv. for bestemte innretninger (tarifforskriften).

Folketrygdfondet mener at høringsnotatet burde vært mer utfyllende i sin omtale av de mulige administrative og økonomiske konsekvenseneav de foreslåtte endringene.

– I tillegg til å påvirke verdien til de aktuelle verdipapirene, vil vi på generelt grunnlag minne om at vesentlige endringer i rammevilkår kan ha negative konsekvenser for finansmarkedets funksjonsmåte, skriver Folketrygdfondet i sin høringsuttalelse.

Vil vurdere egneinvesteringer

Våren 2011 investerte Folketrygdfondet i et obligasjonslån som da ble lagt ut av Njord Gas Infrastructure AS, et av eierselskapene i Gassled.

- Dersom det viser seg at risikoen ved slike investeringer i infrastrukturprosjekter er vesentlig annerledes enn det vi hittil har lagt til grunn, vil det være naturlig å vurdere nærmere hvilken rolle slike investeringer bør ha i vår kapitalforvaltning, heter det i Folketrygdfondetshøringsuttalelse.

Les hele høringsuttalelsen fra Folketrygdfondet