Meny

Generalforsamling i Atea ASA

12.2 Retningslinjer for tildeling av aksjer/opsjoner

Folketrygdfondet er generelt positiv til avlønningsordninger som er målrettet, langsiktige og resultatavhengige.

Opsjonsprogrammene bør være utformet med klare og resultatavhengige tildelingskriterier, ha et maksimalt tak, og omfanget må ikke være urimelig. Det er i lederlønnerklæringen ikke redegjort for hvilke tildelingskriterier som benyttes i bonus og aksjeopsjonsprogrammet, og det er ikke satt et maksimalt tak på programmet.

Folketrygdfondet stemmer derfor i mot godkjennelsen av styrets lederlønnserklæring og retningslinjer i forbindelse med bruk av opsjoner og aksjebaserte insentiver rettet mot ledende ansatte.

Sak 14 Fullmakt til styret om å utvide aksjekapitalen med gjennomføring av selskapets aksjeopsjonsprogram

Folketrygdfondet stemmer i mot fullmakten til å utvide aksjekapitalen med gjennomføring av selskapets aksjeopsjonsprogram. Det er ikke redegjort for hvilke tildelingskriterier som benyttes i bonus og aksjeopsjonsprogrammet, og det er ikke satt et maksimalt tak på programmet.