Meny

Generalforsamling i Acergy den

På generalforsamlingen i Acergy den 18.12.2008, sendte Folketrygdfondet følgende
stemmeforklaring i tilknytning til behandling av Sak 2 på dagsorden:

Sak 2: ”To approve the recommendation of the Board of Directors of the Company to adopt the proposed Acergy S.A. 2008 Long Term Incentive Plan.”

Folketrygdfondet stemte i mot Sak 2. Vedlagte stemmeforklaring ble sendt styrets leder i forkant av generalforsamlingen for å forklare Folketrygdfondets stemmegivning.