Meny

Ekstraordinær generalforsamling i Cermaq ASA

På ekstraordinær generalforsamling i Cermaq ASA 11. juli 2013 stemte Folketrygdfondet for Sak 5 Fullmakt til salg av virksomhetsområde med følgende stemmeforklaring:

Vi har stemt for den fullmakten styret har bedt om. Vi har vurdert det som riktig å gi styret den nødvendige handlefrihet på nåværende tidspunkt. Vi er imidlertid av samme oppfatning som tidligere, at en industriell løsning er mest verdiskapende for aksjonærene.