Meny

HOVEDPUNKTER 2019

 

Hovedpunkter 2019

  • STATENS OBLIGASJONSFOND

    Statens obligasjonsfond (SOF) ble etablert i slutten av mars 2020 som følge av covid-19-pandemien. I 2021 har det vært begrenset aktivitet i SOF, og ved utgangen av 2021 var SOF investert i 89 lån utstedt av i alt 66 utstedere.
  • STATENS OBLIGASJONSFOND

    Statens obligasjonsfond ble etablert i slutten av mars og var ved utgangen av 2020 investert i 90 lån utstedt av i alt 66 utstedere.