Meny

HISTORIEN

HOVEDPUNKTENE I FOLKETRYGDFONDETS HISTORIE 

 

 

Folketrygdfondet opprettes for å forvalte
overskuddene i folketrygden.


Folketrygden går etter hvert med underskudd, og 1979 blir derfor siste år med kapitaloverføring fra folketrygden til Folketrygdfondet.


Forvaltingen av Folketrygdfondet var de første årene delt inn i fem distrikter som hver hadde sitt distriktsfondsstyre. I 1990 blir distriktsstyrene avviklet, og Folketrygdfondet blir direkte underlagt Finansdepartementet.


Statens pensjonsfond etableres som felles overbygning over Statens pensjonsfond utland ("Oljefondet") og Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet beholdes som navn på organisasjonen som forvalter Statens pensjonsfond Norge.


Folketrygdfondet får nytt mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge.


Folketrygdfondet blir omdannet til et særlovsselskap underlagt Finansdepartementet. Det blir med dette et tydeligere skille mellom kapitalen (Statens pensjonsfond Norge) og forvalteren av denne kapitalen (Folketrygdfondet).


Statens obligasjonsfond opprettes som et tiltak under finanskrisen. Forvaltningen legges til Folketrygdfondet. I 2013 ble det lagt frem en avviklingsplan for Statens obligasjonsfond, slik mandatet forutsetter.