Meny

Første kvartal 2014

Markedsutviklkingen har i første kvartal vært preget av usikkerhet, men Statens pensjonsfond Norge oppnådde likevel en avkastning på 2,5 prosent.

172,0

Statens pensjonsfont Norge hadde ved utgangen av første kvartal en markedsverdi på 170 milliarder kroner.

4,2

Markedsverdien økte med 4,2 milliarder i løpet av kvartalet.

2,5

Avkastningen i første kvartalet utgjorde 2,5 prosent.

0,2

Avkastningen i Statens pensjonsfond Norge var i første kvartal 0,2 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

-0,1

Siste 5 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig differanseavkastning på -0,1 prosentpoeng.

0,5

Siste 10 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig differanseavkastning på 0,5 prosentpoeng.