Meny

Storebrand ASA

Folketrygdfondet har i forbindelse med emisjon i Storebrand ASA i dag mottatt tildelingsbrev. Folketrygdfondet er tildelt 10 166 891 nye aksjer og eier med dette 22 593 091 aksjer i selskapet, som tilsvarer en eierandel på 5,02 prosent etter emisjon.