Meny

Storebrand ASA

I tråd med endrede flaggeregler vil Folketrygdfondet fra og med 1. september 2022 flagge ved utlån av aksjer og tilbakeleveringer som medfører at en flaggegrense passeres. Per 31. august 2022 har Folketrygdfondet utlånt 1.681.412 aksjer i Storebrand ASA. Netto beholdning (etter utlån) er på 46.034.840 tilsvarende en netto eierandel på 9,8%.