Meny

EMS Seven Seas ASA

Det vises til børsmelding om resultatene av emisjonen i EMS Seven Seas ASA tirsdag 20. november 2012. Folketrygdfondet har i dag, den 20. november 2012, fått tildelt 3 099 038 nye aksjer i EMS Seven Seas ASA. Forut for emisjonen eide Folketrygdfondet 1 594 320 aksjer, tilsvarende 14.2 % av aksjene i selskapet.

Etter gjennomføringen av emisjonen, vil Folketrygdfondet eie 4 693 359 aksjer i EMS Seven Seas ASA, tilsvarende 17,2 % av aksjene og stemmene i selskapet.