Meny

Blom ASA

Folketrygdfondet har den 31. mai 2012 inngått avtale om salg av 3 028 595 aksjer i Blom ASA til Hexagon AB (Hexagon). Salget tilsvarer 9 % av det samlede antall aksjer i selskapet. Etter salget vil den samlede eierandelen være på 27 % i Blom ASA, hvorav Statens pensjonsfond Norge eier 3 028 595 aksjer og Statens obligasjonsfond eier 6 057 190 aksjer.

Folketrygdfondet har videre forpliktet seg til å selge ytterligere inntil 3 499 658 av sine gjenværende aksjer i Blom ASA til Hexagon dersom ingen aksjonærer utover Folketrygdfondet og SEB ønsker å selge aksjer. Hexagon må utøve retten til å kjøpe ytterligere aksjer fra Folketrygdfondet i løpet av fredag 1. juni 2012. Dersom Hexagon benytter retten til å kjøpe Blom-aksjer fullt ut, vil Folketrygdfondets eierandel reduseres til 16,6 %.

Folketrygdfondet varslet i børsmelding av 27. april 2012 at grensen for tilbudsplikt i Blom ASA var overskredet og at det vil foretas nedsalg. Etter salget til Hexagon AS, vil Folketrygdfondet ikke være i en tilbudspliktsituasjon.