Meny

Axis Shield plc

Folketrygdfondet har i dag kjøpt 400.000 aksjer i Axis Shield plc og eier etter dette 4.136.500 akjser i selskapet, tilsvarende en eierandel på 8,47 prosent.