Meny

Tredje kvartal 2019

260,8

Statens pensjonsfond Norge hadde ved utgangen av tredje kvartal en markedsverdi på 260,8 milliarder kroner.

6,0

Resultatet ble 6,0 milliarder kroner for tredje kvartal og 21,6 milliarder kroner akkumulert per 30.09.

2,4

Avkastningen i tredje kvartal utgjorde 2,4 prosent, mens avkastningen var 9,1 prosent akkumulert per 30.09.

0,2

Avkastningen var i tredje kvartal 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Akkumulert avkastning per 30.09. var 0,5 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

0,9

Siste 5 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning som er 0,9 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

0,7

Siste 10 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning som er 0,7 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.