Meny

Første kvartal 2020

237,3

Statens pensjonsfond Norge hadde ved utgangen av første kvartal en markedsverdi på 237,3 milliarder kroner.

-31,5

Resultatet ble -31,5 milliarder kroner for første kvartal.

-11,7

Avkastningen i første kvartal utgjorde -11,7 prosent.

0,0

Avkastningen var i første kvartal om lag likt med referanseindeksens avkastning.

0,6

Siste 5 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning som er 0,6 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

0,7

Siste 10 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning som er 0,7 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.