Meny

HALVÅRSRAPPORTERING

Mandatet pålegger Folketrygdfondet å rapportere halvårlig om forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge.

Statens pensjonsfond Norge har en lang tidshorisont, noe som legges til grunn i investeringsstrategien. Selv om halvårsrapportene informerer om utviklingen i halvåret, er det viktig at resultatene fra forvaltningen vurderes i et lengre perspektiv. Også i halvårsrapportene velger vi derfor å gi en presentasjon av forvaltningsresultatene over tid.

Kravet om halvårsrapportering ble gjort gjeldende fra og med regnskapsåret 2020.

Kvartalsrapporter fra og med 2012 til og med 2019 er tilgjengelige i nedlastingssenteret.