Meny

Første kvartal 2019

252,3

Statens pensjonsfond Norge hadde ved utgangen av første kvartal en markedsverdi på 252,3 milliarder kroner.

13,1

Resultatet ble 13,1 milliarder kroner for første kvartal.

5,5

Avkastningen i første kvartal utgjorde 5,5 prosent.

0,2

Avkastningen var i første kvartal 0,2 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

1,0

Siste 5 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning som er 1,0 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

0,5

Siste 10 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning som er 0,5 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.