Meny

Andre kvartal 2019

254,8

Statens pensjonsfond Norge hadde ved utgangen av andre kvartal en markedsverdi på 254,8 milliarder kroner.

2,5

Resultatet ble 2,5 milliarder kroner for andre kvartal og 15,6 milliarder kroner akkumulert per 30.06.

1,0

Avkastningen i andre kvartal utgjorde 1,0 prosent, mens avkastningen var 6,6 prosent akkumulert per 30.06.

0,1

Avkastningen var i andre kvartal 0,1 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Akkumulert avkastning per 30.06. var 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

1,0

Siste 5 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning som er 1,0 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

0,7

Siste 10 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning som er 0,7 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.