Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Andre kvartal 2016

199,1

Statens pensjonsfond Norge hadde ved utgangen av andre kvartal en markedsverdi på 199,0 milliarder kroner.

5,1

Resultatet ble 5,1 milliarder kroner for andre kvartal og 0,7 milliarder kroner akkumulert per 30.06.

2,7

Avkastningen i andre kvartal utgjorde 2,7 prosent, mens avkastningen var 0,4 prosent akkumulert per 30.06.

0,3

Avkastningen var i andre kvartal 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning. Akkumulert avkastning per 30.06. var 0,7 prosentpoeng høyere enn
referanseindeksens avkastning.

0,6

Siste 5 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning som er 0,6 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

1,2

Siste 10 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning som er 1,2 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.