Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Andre kvartal 2015

195,9

Statens pensjonsfond Norge hadde ved utgangen av andre kvartal en markedsverdi på 195,9 milliarder kroner.

-0,5

Resultatet ble -0,5 milliarder kroner for andre kvartal og 10,2 milliarder kroner akkumulert per 30.06.

-0,3

Avkastningen i andre kvartal utgjorde -0,3 prosent, mens avkastningen var 5,5 prosent akkumulert per 30.06.

-0,1

Avkastningen var i andre kvartal 0,1 prosentpoeng lavere enn referanseindeksens avkastning, mens avkastningen per 30.06. var omlag lik referanseindeksens avkastning.

0,7

Siste 5 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig differanseavkastning på 0,7 prosentpoeng.

1,1

Siste 10 år har Statens pensjonsfond Norge hatt en årlig gjennomsnittlig differanseavkastning på 1,1 prosentpoeng.